Kỹ thuật-Dịch vụ Kỹ thuật-Dịch vụ Hotline: 0949 589 990
Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh Hotline: 0949 589 990
HOT 2% Xe tải Veam VT750 7,5 Tấn - Thùng dài 6,1m

Xe tải Veam VT750 7,5 Tấn - Thùng dài 6,1m

Giá: 595,000,000 vnđ

Giá:610,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 2% Xe tải Hyundai New Mighty 7 Tấn - Thùng dài 5m

Xe tải Hyundai New Mighty 7 Tấn - Thùng dài 5m

Giá: 650,000,000 vnđ

Giá:665,000,000 vnđ

Xem chi tiết
2% Xe Tải Veam VT650 6,5 Tấn - Thùng dài 6m

Xe Tải Veam VT650 6,5 Tấn - Thùng dài 6m

Giá: 548,000,000 vnđ

Giá:560,000,000 vnđ

Xem chi tiết
2% Xe tải Veam VT651 6,5 Tấn - Thùng dài 5m

Xe tải Veam VT651 6,5 Tấn - Thùng dài 5m

Giá: 540,000,000 vnđ

Giá:555,000,000 vnđ

Xem chi tiết
2% Xe tải Veam VT490 5 Tấn - Thùng dài 6m

Xe tải Veam VT490 5 Tấn - Thùng dài 6m

Giá: 550,000,000 vnđ

Giá:565,000,000 vnđ

Xem chi tiết
2% Xe Tải Veam VT498 5 Tấn - Thùng dài 5m

Xe Tải Veam VT498 5 Tấn - Thùng dài 5m

Giá: 540,000,000 vnđ

Giá:556,000,000 vnđ

Xem chi tiết
1% Xe Tải Veam VT500 5 Tấn - Thùng dài 6m

Xe Tải Veam VT500 5 Tấn - Thùng dài 6m

Giá: 578,000,000 vnđ

Giá:586,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 2% Xe tải Suzuki Blind Van | xe tải van Suzuki 580 kg

Xe tải Suzuki Blind Van | xe tải van Suzuki 580 kg

Giá: 268,000,000 vnđ

Giá:274,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 2% Xe tải Suzuki Carry Pro 750kg | Xe tải Suzuki 750kg

Xe tải Suzuki Carry Pro 750kg | Xe tải Suzuki 750kg

Giá: 274,000,000 vnđ

Giá:280,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 1% Xe tải Suzuki Carry Truck 650kg| Xe tải Suzuki 650kg

Xe tải Suzuki Carry Truck 650kg| Xe tải Suzuki 650kg

Giá: 225,000,000 vnđ

Giá:229,000,000 vnđ

Xem chi tiết
1% Xe tải Hyundai HD65 2,5 tấn| Hyundai 2,5 tấn

Xe tải Hyundai HD65 2,5 tấn| Hyundai 2,5 tấn

Giá: 586,000,000 vnđ

Giá:596,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 2% Xe Ben Hyundai HD65 2.5 tấn | Xe tải Ben 2.5 tấn

Xe Ben Hyundai HD65 2.5 tấn | Xe tải Ben 2.5 tấn

Giá: 670,000,000 vnđ

Giá:685,000,000 vnđ

Xem chi tiết
1% Xe tải Hyundai HD72 3,5 tấn | Hyundai 3.5 tấn

Xe tải Hyundai HD72 3,5 tấn | Hyundai 3.5 tấn

Giá: 621,000,000 vnđ

Giá:631,000,000 vnđ

Xem chi tiết
HOT 1% Xe tải đông lạnh Hyundai HD72 3.5 tấn

Xe tải đông lạnh Hyundai HD72 3.5 tấn

Giá: 870,000,000 vnđ

Giá:880,000,000 vnđ

Xem chi tiết
1% Xe tải Hyundai HD78 4,5 tấn | Hyundai 4,5 Tấn

Xe tải Hyundai HD78 4,5 tấn | Hyundai 4,5 Tấn

Giá: 646,000,000 vnđ

Giá:656,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW HOT 1% Xe tải Hyundai HD88 5,5 Tấn | Hyundai 5,5 Tấn

Xe tải Hyundai HD88 5,5 Tấn | Hyundai 5,5 Tấn

Giá: 586,000,000 vnđ

Giá:596,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW 1% Xe tải Hyundai HD99 6,5 Tấn | Hyundai 6,5 tấn

Xe tải Hyundai HD99 6,5 Tấn | Hyundai 6,5 tấn

Giá: 620,000,000 vnđ

Giá:630,000,000 vnđ

Xem chi tiết
3% Xe tải Isuzu QKR55F | Xe tải Isuzu 1,4 tấn

Xe tải Isuzu QKR55F | Xe tải Isuzu 1,4 tấn

Giá: 354,000,000 vnđ

Giá:366,000,000 vnđ

Xem chi tiết
6% Xe tải Isuzu QKR55H | Xe tải Isuzu 1.9 tấn

Xe tải Isuzu QKR55H | Xe tải Isuzu 1.9 tấn

Giá: 399,000,000 vnđ

Giá:428,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW HOT 5% Xe tải Isuzu QKR55H | Xe tải Isuzu 2.15 tấn

Xe tải Isuzu QKR55H | Xe tải Isuzu 2.15 tấn

Giá: 405,000,000 vnđ

Giá:430,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW HOT 3% Xe tải Isuzu NLR55E | Xe tải isuzu 1.4 tấn

Xe tải Isuzu NLR55E | Xe tải isuzu 1.4 tấn

Giá: 486,000,000 vnđ

Giá:506,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW 3% Xe tải Isuzuki NMR85H | Xe tải Isuzu 1.9 tấn

Xe tải Isuzuki NMR85H | Xe tải Isuzu 1.9 tấn

Giá: 589,000,000 vnđ

Giá:612,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW 3% Xe tải  Isuzu NPR85K | Xe tải Isuzu 3.5 tấn

Xe tải Isuzu NPR85K | Xe tải Isuzu 3.5 tấn

Giá: 615,000,000 vnđ

Giá:639,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW 3% Xe tải Isuzu NQR75L | Xe tải Isuzu 5.2 tấn

Xe tải Isuzu NQR75L | Xe tải Isuzu 5.2 tấn

Giá: 675,000,000 vnđ

Giá:702,000,000 vnđ

Xem chi tiết
NEW HOT 3% Xe tải Isuzu NQR75M | Xe tải Isuzu 5.3 tấn

Xe tải Isuzu NQR75M | Xe tải Isuzu 5.3 tấn

Giá: 708,000,000 vnđ

Giá:735,000,000 vnđ

Xem chi tiết
khuyến mãi
tra gop